Monthly Archive:: July 2018

FROM “FAMILY BUSINESS” TO “BUSINESS FAMILY” หมดเวลาใช้ “ใจ” ในธุรกิจครอบครัว (ตอนจบ)

ความเดิมตอนที่แล้ว —> click here            บริหารธุรกิจอย่าง “มืออาชีพ” คำว่ามืออาชีพสำหรับธุรกิจครอบครัว หมายถึงการวางโครงสร้างธุรกิจและแนวปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ซึ่งจะทำให้ธุรกิจครอบครัวสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และขยายธุรกิจให้เติบโตได้ การวางโครงสร้างธุรกิจอาจแบ่งออกเป็นสามด้านหลักด้วยกัน เริ่มจากการกำหนดระบบและขั้นตอนต่างๆ อันเป็นพื้นฐานของการทำธุรกิจ จากนั้นจึงวางระบบการกำกับดูแลกิจการ และระบบการบริหารคน ซึ่งการหาคนที่มีความสามารถมาร่วมงานเป็นทั้งความกังวลและความท้าทายของธุรกิจครอบครัว เนื่องจากธุรกิจครอบครัวไม่สามารถสู้กับบริษัทใหญ่ๆ ในการให้ข้อเสนอของการเติบโตในสายอาชีพที่มั่นคงกว่า คนเก่งๆ จึงมักจะไม่เลือกทำงานในบริษัทที่เป็นธุรกิจครอบครัว ซึ่งทำให้การบริหารคนยังเป็นเรื่องที่มีความสำคัญลำดับต้นๆ ต่อธุรกิจครอบครัว             บริหารครอบครัวอย่าง
Read More

From “Family Business” to “Business Family” หมดเวลาใช้ “ใจ” ในธุรกิจครอบครัว (ตอนที่1)

                ในโลกธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีการแข่งขันที่รุนแรงในทุกวันนี้…“ธุรกิจครอบครัว” ไม่สามารถใช้ “ใจ” ในการบริหารงานเพียงอย่างเดียวได้อีกต่อไป ตรงกันข้าม…เพื่อที่จะอยู่รอด ธุรกิจครอบครัวต้องเดินหมากครั้งใหม่ด้วย “สมอง” และความสามารถที่เข้มข้นกว่าครั้งไหนๆ งานนี้มีแค่ใจอย่างเดียวคงไม่พอ… “ธุรกิจครอบครัว” หรือที่หลายๆ คนเรียกว่า “ธุรกิจกงสี” ที่ก่อตั้งและบริหารโดยคนในตระกูล คือรากฐานความเจริญของประเทศต่างๆ ทั่วโลกมาช้านาน แม้จะมีธุรกิจขนาดใหญ่หรือบริษัทมหาชนเกิดขึ้นมามากมาย แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าบริษัทเหล่านั้นเติบโตและแปรสภาพมาจากธุรกิจครอบครัวแทบทั้งสิ้น โดยปัจจุบันธุรกิจครอบครัวยังมีสัดส่วนมากถึง 70-90% ของจีดีพีโลก และเป็นตัวชี้วัดสภาพเศรษฐกิจที่สำคัญในโลกทุกวันนี้ เมื่อปลายปีที่ผ่านมา “ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส”
Read More

The Third Arrow “อาเบะโนมิกส์” กับแสงแห่งความหวังของญี่ปุ่น (ตอนจบ)

จัดสมดุลย์ชีวิต “ทำงาน-ครอบครัว”ให้ผู้หญิงญี่ปุ่น แต่ไหนแต่ไรมา ผู้หญิงชาวญี่ปุ่นมักลือกที่จะเลี้ยงลูกอยู่บ้าน ซึ่งส่งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้หญิง โดยถึงแม้ว่าผู้หญิงญี่ปุ่นจะมีการศึกษาดีเป็นอันดับต้นๆ ของโลก แต่เมื่อจบการศึกษา พวกเธอกลับไม่ได้ใช้ศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ และเมื่อมีลูกคนแรก เกือบ 70% ของผู้หญิงญี่ปุ่นจะออกจากงานไปเลี้ยงลูกอย่างถาวร! นอกจากนี้ รูปแบบภาษีบุคคลของญี่ปุ่นในปัจจุบันยังเอื้อให้ผู้หญิงออกจากงานมาเลี้ยงลูก โดยหากพวกเธอออกจากงานมาเลี้ยงลูก และไม่มีรายได้ หรือมีรายได้ไม่ถึง 1 ล้านเยนต่อปี ก็จะได้รับยกเว้นภาษี และหากมีรายได้ต่ำกว่า 1.3 ล้านเยนก็จะได้รับเบี้ยยังชีพสำหรับคู่ครอง (Spouse allowance) จากบริษัทนายจ้างของสามีอีกด้วย ทำให้ผู้หญิงญี่ปุ่นส่วนใหญ่เลือกทางเดินนี้ เพราะเธอจะยังมีรายได้ชดเชยถึงแม้จะออกมาเลี้ยงลูกก็ตาม
Read More

The Third Arrow “อาเบะโนมิกส์” กับแสงแห่งความหวังของญี่ปุ่น (ตอนที่ 1)

หลังจากที่ญี่ปุ่นตกอยู่ในสภาวะ “อิ่มตัว” ทั้งในด้านของความเจริญและเศรษฐกิจ ทำให้ดินแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้เติบโตอย่างเชื่องช้ามากว่า 20 ปี แต่ด้วยความพยายามของนายกรัฐมนตรี “ชินโซ อาเบะ” ที่ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอันโด่งดังไปทั่วโลกในชื่อ “อาเบะโนมิกส์” ออกมา วันนี้สัญญาณการกลับสู่เวทีโลกอย่างยิ่งใหญ่ของญี่ปุ่น จะฉายแววสดใสอีกครั้งหรือไม่ เป็นเรื่องที่น่าติดตาม… หลังจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็น 1 ใน 3 มหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลก ต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซามานานถึง 2 ทศวรรษ และซ้ำร้ายยังต้องเผชิญกับเหตุการณ์สึนามิถล่มในปี 2011 ที่เปรียบเหมือนเคราะซ้ำกรรมซัดคนทั้งประเทศ ภารกิจใหญ่หลวงของรัฐบาลญี่ปุ่น ภายใต้การนำทัพของนายกรัฐมนตรี
Read More