แม้สัดส่วนผู้บริหารหญิงในบริษัทใหญ่ๆ ของโลกอย่าง Fortune 500 companies ยังมีไม่มากนัก มีเพียง 23 บริษัทจาก 500 บริษัทที่มี “ซีอีโอหญิง” แต่ก็นับว่าเพิ่มขึ้นกว่าเมื่อก่อนมาก (เดิมมีแค่ 1 ใน 500!) ปัจจุบันโลกเรามีผู้หญิงเก่งเพิ่มขึ้นมากมาย แต่จะมีพื้นที่ให้ “ผู้หญิง” ก้าวขึ้นมาเป็น “ผู้นำ” ได้มากน้อยแค่ไหนเป็นเรื่องที่น่าติดตาม…   รู้หรือไม่ว่า “ซีอีโอหญิง” มีน้อยแค่ไหน?