หลังจาก “ฟรีแลนซ์” ภาพยนตร์ไทยชื่อดังเข้าฉายไปในปลายปีที่ผ่านมา ได้สร้างกระแสความสนใจต่ออาชีพนี้มากขึ้น ลองมาดูกันว่าเทรนด์ของอาชีพนี้เป็นอย่างไร เหตุใดจึงมีผู้บอกลาการเป็น “มนุษย์เงินเดือน” เข้ามาสู่โลกของ “ฟรีแลนซ์” มากขึ้น… เมื่อเร็วๆ นี้ เวบไซต์ CloudPeeps ซึ่งเป็นบริษัท Startup ในสหรัฐฯ ที่ให้บริการแพล็ตฟอร์มสำหรับการเชื่อมโยง “ฟรีแลนซ์” หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ และธุรกิจที่มองหาฟรีแลนซ์เข้าด้วยกัน โดยเรียกตัวเองว่าเป็น Community of expert freelancers ได้ทำการสำรวจผู้ที่อยู่ในอาชีพนี้